Nápověda a příklady

Yoga Teachers

Dobrý den,

vítejte v návodu na používání aplikace pro správu licencí pro Jogu v denním životě.
V aplikaci můžete vést evidenci a aktualizovat informace o centrech a cvičitelích spadajících pod organizaci.

Role

Každý uživatel má přidělenou určitou roli. Pokud účet nemáte, musí vám jej založit někdo ze správy centra.

Cvičitel

● Cvičitel spravuje pouze své vlastní údaje.

○ Kliknutím na Vaše jméno se zobrazí menu, kde najdete “Osobní údaje”.

○ Upravit je můžete po kliknutí na tlačítko .

○ Uložíte poté tlačítkem .

● Nárazově aktualizuje své registrační údaje

● Jednou ročně vyplňuje své údaje do výkaznictví a licenci pro nový rok.

○ V menu klikněte na .

○ Uvidíte svoje licence za jednotlivé sezóny. Vyplníte je kliknutím na .

● Cvičitel spadá buďto pod některé z center nebo přímo pod národní svaz.

Správce centra

● Správce centra spravuje údaje centra, jehož je správcem.

○ Kliknutím v menu na a vybráním “Centra” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé centra můžete spravovat.

○ Vyhledávat můžete podle ID, Názvu centra, typu organizace a emailu.

○ Ikonami můžete centra zobrazit, upravovat nebo vymazat.

● Nárazově aktualizuje registrační údaje centra.

● Pravidelně (1x ročně) vyplňuje údaje centra do výkaznictví.

○ V menu klikněte na .

○ Uvidíte licence centra za jednotlivé sezóny. Vyplníte je kliknutím na .

● Má možnost zakládat cvičitele a spravovat registrační i pravidelně vykazované údaje všech cvičitelů patřících pod dané centrum, spravovat jejich přerušení.

○ Kliknutím v menu na a vybráním “Uživatelé” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé uživatele můžete spravovat.

○ Vyhledávat můžete podle ID, jména, příjmení, pohlaví a jestli je uživatel aktivní.

○ Ikonami můžete uživatele zobrazit, upravovat nebo vymazat.

● Má k dispozici přehled základních statistik za své centrum.

○ Kliknutím na v menu se dostanete na přehled sezón. Můžete stáhnout “Teacher Report”.

○ Ikonky jsou nám již známé.

● Potvrzuje výkazy cvičitelů centra.

○ Kliknutím v menu na budete moci vybrat “Licence cvičitelů”

○ Uvidíte seznam licencí cvičitelů. Hledat můžete podle ID, sezóny, jména, příjmení, centra, typu úvazku, schvalovatele, data schválení a stavu.

○ Ikonami můžete zobrazit licenci, upravit licenci, stáhnout/vytisknout vyplněnou licenci a vymazat licenci.

○ U některých licencí naleznete i stáhnutí sublicenční smlouvy.

○ Kliknutím na zobrazit u licence můžete na konci stránky licenci potvrdit.

● Správce centra zakládá školení centra.

○ V menu klikněte na . Dostanete se do přehledu školení.

○ Do vytvářeného školení můžete buď pozvat cvičitele rovnou nebo vytvořit prázdné.

○ V případě zvaní pomocí emailů budete vyzvání naimportovat seznam.

○ Druhá možnost “Vytvořit školení” vás pustí na vytvoření školení a cvičitele budete muset přidat manuálně.

○ Ikonami můžete zobrazit, upravit nebo vymazat školení.

● Správce má k dispozici statistiky přidělených bodů ve vybraném roce.

○ Dostatnete se k nim , pak ”Uživatelé” a jde o sloupec “Body”

● Správce centra má k dispozici funkci na anonymizaci údajů každého cvičitele centra.

○ Tyto možnosti naleznete pod v menu, pod “Deaktivování”

○ Cvičitele můžete také jen přerušit na jednu sezónnu. v menu, pod “Přerušení”.

Správce národního svazu

● Správce národního svazu má možnost zakládat centra a spravovat registrační i pravidelně vykazované údaje všech center.

○ Kliknutím v menu na a vybráním “Centra” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé centra můžete spravovat.

○ Vyhledávat můžete podle ID, Názvu centra, typu organizace a emailu.

○ Ikonami můžete centra zobrazit, upravovat nebo vymazat.

● Má možnost zakládat cvičitele a spravovat registrační i pravidelně vykazované údaje všech cvičitelů patřících pod všechna centra i přímo pod národní svaz.

○ Kliknutím v menu na a vybráním “Uživatelé” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé uživatele můžete spravovat.

○ Vyhledávat můžete podle ID, jména, příjmení, pohlaví a jestli je uživatel aktivní.

○ Ikonami můžete uživatele zobrazit, upravovat nebo vymazat.

● Správce centra má k dispozici funkci na anonymizaci údajů každého cvičitele centra.

○ Tyto možnosti naleznete pod v menu, pod “Deaktivování”

○ Cvičitele můžete také jen přerušit na jednu sezónnu. v menu, pod “Přerušení”.

● Může přesouvat cvičitele mezi centry a národním svazem.

○ Kliknutím v menu na a vybráním “Uživatelé” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé uživatele můžete spravovat. U uživatele klikněte na upravit a změňte centrum. Poté klikněte na .

● Správce svazu zakládá školení národního svazu.

○ V menu klikněte na . Dostanete se do přehledu školení.

○ Do vytvářeného školení můžete buď pozvat cvičitele rovnou nebo vytvořit prázdné.

○ V případě zvaní pomocí emailů budete vyzvání naimportovat seznam.

○ Druhá možnost “Vytvořit školení” vás pustí na vytvoření školení a cvičitele budete muset přidat manuálně.

○ Ikonami můžete zobrazit, upravit nebo vymazat školení.

● Správce má k dispozici statistiky přidělených bodů ve vybraném roce.

Správce systému

● Správce systému má možnost zakládat a spravovat národní svazy.

○ Dostatnete se k nim “Správa”-”Uživatelé”- Sloupec “Body”

● Má stejné možnosti jako správce národních svazů.

Návody

Založení uživatele

Správce sytému, správce národního svazu nebo správce centra zakládá uživatele na základě znalosti jeho jména a emailové adresy. Při založení jsou uživateli přiřazeny příslušné role a je přiřazen konkrétnímu centru nebo národnímu svazu. Uživateli je poslána výzva k registraci na email. Registrace zahrnuje zadání hesla, potvrzení souhlasů se zpracováním údajů a pro roli cvičitele také doplnění registračních údajů. Potvrzením je uživatel registrován.

● Kliknutím v menu na a vybráním “Uživatelé” se dostanete do přehledu, kde jednotlivé uživatele můžete spravovat.

● Klikněte na a vyplňte informace vyplněné hvězdičkou.

● Cvičiteli se zašle email, přes který se zaregistruje a vyplní zbývající údaje.

Založení národního svazu

Správce sytému může zakládat národní svazy. Může vytvářet a přiřazovat jejich správce. Spolu se správci národního svazu může spravovat jejich údaje.

● Kliknutím v menu na a vybráním “Centra” se dostanete do přehledu,
kde jednotlivé uživatele můžete spravovat.

● Klikněte na a vyplňte informace vyplněné hvězdičkou.

● Centru nyní můžete přiřazovat uživatele a měnit jejich role.

Založení centra

Správce systému nebo správce národního svazu může zakládat centra. Může vytvářet a přiřazovat jejich správce. Spolu se správci centra může spravovat jejich údaje.

● Kliknutím v menu na a vybráním “Centra” se dostanete do přehledu,
kde jednotlivé uživatele můžete spravovat.

● Klikněte na a vyplňte informace vyplněné hvězdičkou.

● Centru nyní můžete přiřazovat uživatele a měnit jejich role.

Výkaznictví

Správce národního svazu vypíše termín vykazování, čímž vyzve správce center a cvičitele k vyplňování výkazů za předchozí rok. Během vypsaného intervalu urgují příslušní odpovědní správci center a svazů cvičitele a správce k vyplnění výkazů pomocí messagingu. Hotové, potvrzené výkazy jsou jednotlivě zamykány proti možnosti další editace. Tento zámek může přislušný nadřízený správce odemknout nebo sám porušit. Tak může např. správce centra upravovat zamčený výkaz cvičitele patřícího pod toto centrum.

● Kliknutím v menu na se dostanete na přehled sezón.

● Klikněte na a pod “Uzávěrka výkaznictví” nastavíte termín, do kdy se dá vykazovat.

Školení

Správce národního svazu a správce centra zakládá školení a plní jej zúčastněnými cvičiteli. Každé školení má své své bodové hodnocení, které získá každý zúčastněný cvičitel. Body za školení platí v kalendářním roce, v němž byly přiděleny. Každý správce může upravovat jen školení patřící entitě, jíž je správcem. V přehledech cvičitelů jsou vypisovány body získané za školení ve zvoleném roce. K prodloužení platnosti cvič. průkazu je třeba „nasbírat“ celkem 12 bodů za 3 roky. Toto období lze prodloužit na základě přerušení.

● Kliknutím na v menu se zobrazí nabídka. Klikněte na “Průkazky”.

● Uvidíte seznam průkazek, které čekají na schválení.

Přerušení

V případě vážné okolnosti (např. vážná dlouhodobá nemoc, úraz, rodičovská dovolená, atd.) může cvičitel požádat o přerušení doškolovacího období. Období pro nasbírání 12 bodů se pak prodlouží o dobu přerušení.

● Cvičitele můžete přerušit na jednu sezónnu. Klikněte na v menu, pod “Přerušení”.

Anonymizace uživatele

Anonymizace probíhá prostředictvím správce centra. Správce centra má k dispozici funkci na anonymizaci údajů každého cvičitele centra i ostatních uživatelů patřících pod centrum.

Před provedením anonymizace je správce centra varován, zda ověřil identitu zájemce o anonymizaci a zda o ní informoval národní svaz.

● Cvičitele můžete přerušit na jednu sezónnu. Klikněte na v menu, pod “Deaktivování”.